Vereniging Walcheren > Activiteiten
 
 

De vereniging “Walcheren” houdt regelmatig ledenvergaderingen waar het wel en wee van de vereniging wordt besproken en op deze avonden worden ook rasbesprekingen gehouden. Leden kunnen hun dieren voor bespreking meebrengen en ook kunnen zij zelf hun ras bespreken en/of promoten.
Voorts wordt regelmatig aan de leden voorlichting gehouden over de wijze van het houden en het verzorgen van de dieren, het show klaar maken van de dieren als zij naar een tentoonstelling zijn ingeschreven. De dieren dienen op de tentoonstelling er netjes uit te zien en het is belangrijk dat de leden weten hoe zij dat dienen te doen.

In het voorjaar wordt de Familieavond gehouden waar leden met hun partner welkom zijn. Deze avond moet de binding onder elkaar verstevigen. Doorgaans wordt er gezamenlijk gegourmet en hoogtepunt daarbij is het uitreiken van de gewonnen eigen-fok-prijzen aan de winnaars van de dieren die daarvoor op de gehouden Delta-Show zijn aangewezen. In de diverse groepen van hoenders tot cavia’s en van watervogels tot sierduiven komen voor deze wisselbekers alleen die dieren in aanmerking die door de fokker zelf zijn opgekweekt in het jaar van de tentoonstelling. Dus jonge dieren en geen aangekochte dieren.
Dit jaar is de Familieavond omgezet in een Familiemiddag-avond eind april. ’s Middags werd er druk “gesport”: In Ritthem werd boerengolf gespeeld, gevolgd door een koud buffet met uitreiking van de gewonnen eigen-fok-prijzen.

Op de eerste zaterdag in september wordt de Jongdierendag gehouden. Na een vakantieperiode is het goed om gezamenlijk de draad weer op te pakken en aan elkaar te laten zien wat er in het voorbij halfjaar aan jonge dieren is gekweekt. Op deze Jongdierendag kunnen leden èn jeugdleden hun dieren laten zien en worden zij in een openbare keuring door keurmeesters beoordeeld en gewaardeerd. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid voor de fokker of bezoeker om tijdens de keuring vragen te stellen. De keurmeester kan ook aan de fokker tips en voorlichting geven over de verzorging, de raskwaliteiten en de verbetering van bepaalde raseigenschappen.

In het tweede weekend van november volgt dan de kleindierententoonstelling Delta-Show, voor velen hèt hoogtepunt van het jaar. Voor deze show wordt door veel leden “alles uit de kast gehaald” om te laten zien wat voor dieren er zijn gefokt en wordt de sportieve strijd gestreden wie er in de diverse groepen en rassen winnaar wordt.