Vereniging Walcheren > Geschiedenis
 
 

Kleindierensportvereniging “Walcheren”

De vereniging “Walcheren” is eind de zestiger jaren ontstaan uit fusies van de drie Walcherse verenigingen ”Middelburg en Omstreken” te Middelburg, ”Het Edele Ras” te Vlissingen en “Nut en Genoegen” te Souburg.
De 3 verenigingen werkten al geruime tijd samen op het gebied van het gezamenlijk organiseren van één tentoonstelling op Walcheren. Zij waren verenigd in de Walcherse Tentoonstellings Combinatie en om de beurt werd een tentoonstelling georganiseerd in Vlissingen, Souburg of Middelburg.
Midden jaren ’60 waren de eerste gesprekken voor een samengaan. In 1968 fuseerde de Middelburgse vereniging met de vereniging in Vlissingen en werd de huidige vereniging “Walcheren” opgericht.Een jaar later sloot de Souburgse vereniging zich ook bij de nieuwe vereniging aan. Zo ontstond één krachtige vereniging op Walcheren met leden op Walcheren, Schouwen-Duiveland en (in mindere mate) op de Bevelanden.
Het doel van de vereniging is de belangen van houders/fokkers van rasdieren in hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, konijnen, cavia’s en sierduiven te behartigen en het kweken en houden daarvan te bevorderen en te veredelen.
De vereniging heeft vanaf haar oprichting tot en met 1990 ieder jaar de kleindierententoonstelling Delta-Show georganiseerd. Vele jaren werd zij in de Vleeshal van het Stadhuis te Middelburg gehouden. Een zeer unieke situatie: een pluimvee- en konijnententoonstelling in een stadhuis. De show trok altijd veel bekijks. Door het steeds groter wordende aantal dieren, groeide men uit de Vleeshal en moest worden omgezien naar een groter onderkomen, dat gevonden werd in de evenementenhal De Kruitmolen te Middelburg.
In 1990 is vanuit de vereniging Walcheren de Stichting Delta-Show opgericht en vanaf 1991 organiseert deze stichting de jaarlijkse Delta-Show. Leden van de vereniging Walcheren organiseren deze show.