Vereniging Walcheren > Lidmaatschap
 
 

Het lidmaatschap van de Kleindierensportvereniging “Walcheren” bedraagt per jaar voor leden
€ 17,50 en voor jeugdleden € 10,- (tot en met 16 jaar).
Ook kan men donateur worden van de vereniging “Walcheren”; het minimum bedrag daarvoor bedraagt € 17,50 per jaar.

Welke activiteiten kan men van de vereniging “Walcheren” voor het lidmaatschap verwachten:

  • Het regelmatig houden van ledenvergaderingen waar het wel en wee wordt besproken en waar de leden inspraak hebben. Op deze vergaderingen wordt regelmatig rasbespreking gehouden.
  • Het verenigingsblad “Delta-Nieuws” wordt uitgegeven aan leden en jeugdleden, waarin veel informatie staat over bijv. fok, verzorging, huisvesting en tentoonstellingsuitslagen.
  • leder jaar verschijnt in hert voorjaar het Jaarboekje waarin alle leden staan vermeld en de rassen die ze houden.
  • In het tweede weekend van november wordt de jaarlijkse “DELTA-SHOW" georganiseerd.
  • De eerste zaterdag van september is gereserveerd voor de Jongdierendag; dit is een dag waar de leden èn jeugdleden aanwezig kunnen zijn tijdens de keuring van hun dieren. De dieren worden besproken en daarbij kunnen de fokkers ook vragen stellen aan de keurmeesters.
  • De vereniging bezit een (bescheiden) bibliotheek waar alle leden (onder bepaalde voorwaarden) boeken kunnen lenen.
  • Het vervoer van dieren naar en van tentoonstellingen wordt door de vereniging verzorgd. Dit geldt zowel voor tentoonstellingen binnen als buiten de provincie.
  • Het verzorgen van de merken voor de dieren.


Als u uw dieren wilt laten tatoeëren of ringen, en de dieren op tentoonstellingen wilt exposeren, dan moet u ook lid worden van de landelijke bond van uw diergroep.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de vereniging “Walcheren”.

Indien u meer wilt weten over de vereniging “Walcheren”, of dat u zich wil aanmelden als lid, neem dan contact op met de secretaris:

A. de Visser
Korte Oostweg 2
4373 BB  Biggekerke
tel: 06 – 40203430
e-mail: info@kvwalcheren.nl