Geschiedenis
 
De Delta-Show wordt georganiseerd door de Stichting Delta-Show, gevestigd te Middelburg.

De Stichting Delta-Show is in 1990 opgericht. Zij is voortgekomen uit de Kleindierensportvereniging "Walcheren", eveneens gevestigd te Middelburg. De vereniging “Walcheren” is op haar beurt voortgekomen uit een drietal verenigingen op Walcheren, te weten Middelburg, Vlissingen en Souburg. Midden jaren '60 hebben deze drie verenigingen hun krachten gebundeld en zijn ze gefuseerd tot één krachtige vereniging op Walcheren. De 3 Walcherse verenigingen organiseerden de laatste jaren vóór de fusie al één gecombineerde show onder de vlag van de WTC: “Walcherse Tentoonstellings Combinatie”. In 1968 heeft de nieuwe vereniging “Walcheren” voor de eerste maal een show georganiseerd onder de naam Delta-Show.  
 
  De naam Delta-Show vloeit voort uit de ligging van de provincie Zeeland: zij is omgeven door zeearmen, een delta. Deze eerste show werd gehouden in de Vleeshal van het Stadhuis van Middelburg. Een zeer unieke situatie: een "pluimveetentoonstelling" in een stadhuis. De Vleeshal is een prachtige expositieruimte in het hartje van de stad; zij biedt onderdak aan tentoonstellingen, exposities, voorstellingen, enz. Door de groei van het aantal inzenders met hun inzendingen, werd de Vleeshal te klein om alle rasdieren een goed onderkomen te geven. De Delta-Show groeide uit haar jasje en er moest worden omgezien naar een andere locatie. Dit werd gevonden in de evenementenhal De Kruitmolen, een nieuwe sporthal waarin naast de sport ook evenementen konden worden georganiseerd. In 1981 werd voor de eerste maal de Delta-Show in de nieuwe evenementenhal gehouden. Door de veel ruimere opstelling van de kooien kon het publiek de rasdieren veel beter bewonderen. Daarbij is er ook voldoende ruimte voor andere activiteiten en de mogelijkheid om de show met groen en een welkomstuin aan te kleden om de bezoekers een warm welkom te heten.

Door de grotere opzet van de show, waardoor de risico's ook (veel) groter werden dan voorheen, werd in de loop van 1990 besloten om een stichting in het leven te roepen die – onder meer – de Delta-Show zou gaan organiseren. De Stichting Delta-Show werd in 1991 opgericht en vanaf dat jaar werd de Delta-Show door de Stichting Delta-Show georganiseerd. Vele jaren bood de evenementenhal “De Kruitmolen” een uitstekend onderdak voor de kleindierenshow.

In 2008 is de Delta-Show verhuisd naar Vlissingen naar manege “De Scheldestad”, aangezien het niet mogelijk was om in de evenementenhal de show te kunnen organiseren. In 2009 is gebleken dat een terugkeer naar Middelburg niet meer mogelijk was en is gekozen voor een definitief verblijf in Vlissingen. De manege biedt volop ruimte om alle ingezonden dieren ongetopt en ruim te kunnen opstellen. Voorts zijn alle voorzieningen aanwezig voor een prachtig weekend Delta-Show.

In de loop der jaren is de Delta-Show uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende kleindierententoonstellingen in zuidwest Nederland en al een geruim aantal jaren is zij de grootste in de provincie Zeeland.

Al vele jaren brengt de NBS haar provinciaal kampioenschap voor Zeeland bij de Delta-Show onder. Veel rassierduivenfokkers strijden in Middelburg om de eer van de fraaiste doffer èn de fraaiste duivin van Zeeland. Voorts worden bij dit provinciaal kampioenschap ook de fel begeerde NBS-erecertificaten uitgeloofd. Ook worden geregeld de provinciale bondstentoonstellingen van KLN bij de Delta-Show ondergebracht, waardoor terecht kan worden gezegd dat: “alle Zeeuwse kampioenen onder één dak bij de Delta-Show zitten”. Veel speciaalclubs verlenen hun medewerking aan de show, waaronder diverse district- en propagandashows. In 2009 is een grote wens van de caviafokkers in vervulling gegaan door het onderbrengen op de Delta-Show van een eendagskeuring voor cavia’s: de 1e Zeeuwse Caviadag. Dit is een groot succes geworden met inzendingen uit geheel Nederland.

De Delta-Show wordt in het 2e weekend van november – week 45 – georganiseerd.